Medlemssidor

Kartan till vänster visar Farsta slottsviks storsamfällighet, kartan till höger Slottshyllans 26 fastigheter.

En karta över vilka områden som vi boende i Slottshyllan gemensamt har att förvalta kommer också att läggas upp här.

Under lösenordsskyddade länkar finns här också årsmötes- och styrelsemötesprotokoll, samt kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.